Witamy na stronach internetowych I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi!

JDKNasza Klinika Kardiologii mieści się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Władysława Biegańskiego w Łodzi, stanowi referencyjny ośrodek specjalistyczny i należy do wiodących jednostek ochrony zdrowia w naszym mieście. Klinika została stworzona i do roku 2009 kierowana przez Panią Profesor Marię Krzemińską-Pakułę i może poszczycić się już blisko czterdziestoletnią historią z wieloma osiągnięciami, szczególnie w zakresie diagnostyki obrazowej chorób serca, kardiologii interwencyjnej i elektroterapii. Nasza jednostka od dawna należy do wąskiego grona najaktywniejszych naukowo ośrodków medycyny klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, z wieloma osiągnięciami przedstawianymi i docenianymi na forum krajowym i międzynarodowym. Prowadzono w niej liczne innowacyjne projekty wdrożeniowo-badawcze, dotyczące między innymi zaawansowanych technik echokardiograficznych, kompleksowej opieki nad chorymi z zawałem serca, arytmiami, niewydolnością serca, badań nad regeneracją serca z użyciem komórek macierzystych, opieki nad pacjentami z nadciśnieniem płucnymi na poziomie referencyjnym oraz innowacyjnych zabiegów przeznaczyniowych – wiele z nich wdrożono do codziennej  praktyki, zapewniając najwyższy poziom opieki nad naszymi pacjentami. Nową jakość stanowi współpraca z Oddziałem Kardiochirurgii, funkcjonującym od 2014 roku w naszym Szpitalu.

Nasz Ośrodek chlubi się też możliwością zapewnienia ciągłości opieki przez ściśle współpracujący Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej naszego Szpitala, kierowany przez Panią Profesor Małgorzatę Kurpesę oraz przyszpitalną Poradnię Kardiologiczną. Klinika szczyci się wieloma unikalnymi możliwościami, oferując najpełniejszy w województwie wachlarz diagnostyki nieinwazyjnej chorób układ krążenia, pełnoprofilową pracownię hemodynamiczną wykonująca największą liczbę i najszerszy profil zabiegów interwencyjnych w województwie, pracownię elektroterapii implantującą wszystkie typy kardiostymulatorów oraz przeprowadzającą zaawansowane zabiegi ablacji oraz nowoczesny odcinek intensywnej opieki kardiologicznej. Warto podkreślić, że dzięki przemyślanej strategii opieki terminy oczekiwania na planowe wysokospecjalistyczne procedury diagnostyczne i lecznicze należą do najkrótszych w kraju, a w przypadkach nagłych przejęcie opieki następuje niezwłocznie – informacja o problemie z chorym zgłoszona przez naszych Kolegów na kardiologia@umed.lodz.pl nie pozostaje nigdy bez odzewu. Nasz Ośrodek szczyci się też uniklalną w makroregionie możliwością zapewnienia ciągłości leczenia dzięki istniejącemu na terenie tego samego szpitala oddziałowi rehabilitacji kardiologicznej, oddziałowi kardiochirurgicznemu oraz szeroko zakrojoną opieką ambulatoryjną oferowaną przez szpitalną Poradnię Kardiologiczną.

Zapraszam do odwiedzania naszych stron internetowych, zaprojektowanych jako nasza wizytówka, użyteczna dla lekarzy i pacjentów, zawierająca najistotniejsze informacje o profilu działalności klinicznej i naukowej Kliniki, wachlarzu oferowanych badań i zabiegów leczniczych. Znajdziecie na nich też Państwo – lekarze, pacjenci, osoby zainteresowane chorobami układu krążenia – także materiały edukacyjne, z uwzględnieniem prowadzonych w naszej Klinice form szkolenia podyplomowego dla lekarzy oraz linki do stron poświęconych promocji zdrowia w zakresie układu krążenia.

Kierownik I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak