Nauka

Kardiologia jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin medycyny i według niektórych najbardziej uporządkowaną pod względem schematów diagnostycznych i terapeutycznych. W dobie medycyny opartej na faktach badania prowadzące do ustalania rzetelnej wiedzy naukowej wymagają kompetentnych osób, odpowiednich nakładów finansowych oraz profesjonalnej bazy materiałowo-sprzętowej.

Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, której kierownikiem jest prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, to samodzielna jednostka naukowo-badawcza składającą się z dwóch podmiotów:

  • Kliniki Kardiologii – kierownik prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak
  • Zakładu Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej – kierownik Prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec

Pracownicy naukowi prowadzą prace badawcza, zarówno kliniczne, jak i dotyczące dziedzin podstawowych. Nakłady na badania pozyskiwane są ze źródeł takich jak granty fundowane przez Uniwersytet Medyczny, granty z państwowych nakładów centralnych, jak również z funduszy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wyniki badań w formie prac oryginalnych publikowane są w specjalistycznych czasopismach naukowych w Polsce i za granicą.

Współpraca z licznymi ośrodkami  badawczymi, nie tylko kardiologicznymi pozwala wzbogacać kadrę naukową o nowe doświadczenia i roztacza szersze horyzonty przed kardiologią jako dziedziną, w której niezwykle istotne są badania podstawowe.

W ramach działalności naukowo-dydaktycznej Katedra prowadzi przewody  doktorskie i habilitacyjne zwiększając grono dobrze przygotowanych i dynamicznie działających badaczy.

Współpraca

We offer our experience and expertise in the field of clinical cardiovascular research. Our specific fields of interest include cardiovascular imaging, coronary disease, arrhythmia, pulmonary hypertension as well as valvular, cardiometabolic and hypertensive disease. We offer cooperation in joint multicenter projects as well as posts for inpidual investigators within the framework of doctoral studies or external grants. With our enthusiastic, young but highly qualified team no research proposal will be left unanswered.

with best regards
Jarosław D. Kasprzak,
Department Head.