Struktura i działalność diagnostyczno-lecznicza Katedry i Kliniki Kardiologii

Klinika Kardiologii

Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

Klinika Kardiologii współpracuje z …

  • Oddziałem Rehabilitacji Klinicznej
  • Poradnią Kardiologiczną
  • Oddziałem Kardiochirurgii

W opiece nad pacjentem wykorzystywane są także możliwości diagnostyczno-terapeutyczne pozostałych jednostek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Wł. Biegańskiego: m.in. laboratorium analitycznego, Zakładu Rentgenodiagnostyki z dostępem do 64-rzędowego tomografu komputerowego oraz  Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej.