Rehabilitacja

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. Władysława Biegańskiego powstał w roku 2007. W roku 2009 uruchomiony został również Ośrodek Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej dedykowany  dla chorych niższego ryzyka, o niepowikłanym przebiegu hospitalizacji na kardiologii lub kardiochirurgii.

W Oddziale i Ośrodku prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjentów:

  • po ostrych zespołach wieńcowych, angioplastykach wieńcowych, zabiegach kardiochirurgicznych
  • po implantacji urządzeń do elektroterapii (CRT, ICD, CRT-D)
  • z niewydolnością serca

Chorzy poddawani są treningowi  fizycznemu wytrzymałościowemu i oporowemu. Ćwiczenia  prowadzone są przy użyciu sprzętu stacjonarnego: cykloergometry, steper, wioślarz, rower eliptyczny, rotor oraz   atlas. Pacjenci korzystają również  z gimnastyki ogólnousprawniającej oraz zajęć Nordic Walking pod kierunkiem  dyplomowanego instruktora.

Rodzaj i intensywność ćwiczeń ustalany jest przez lekarza specjalistę  kardiologa i lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej w porozumieniu z fizjoterapeutą na podstawie oceny stanu klinicznego pacjenta i wyników testu wysiłkowego na bieżni ruchomej lub badania ergospirometrycznego.

W przypadku obecności wskazań stosowane są również zabiegi z wykorzystaniem światła spolaryzowanego i laserowego. W czasie pobytu w Oddziale pod kontrolą kardiologa dokonywana  jest optymalizacja farmakoterapii zaleconej przy wypisie z oddziału kardiologii.

Wszyscy pacjenci są objęci opieką psychologa. Otrzymują też opracowane, przez dietetyka, indywidualne zalecenia dotyczące żywienia.

Wszyscy pacjenci uczestniczą również w programie prewencji wtórnej chorób układu krążenia prowadzonych przez psychologa, dietetyka, fizjpterapeutów i lekarzy.