Kształcenie podyplomowe lekarzy

Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prowadzi zakrojone na szeroką skalę szkolenia podyplomowe lekarzy. Cel ten realizowany jest poprzez szkolenia specjalizacyjne w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych, organizowanie szkoleniowych i naukowych konferencji medycznych, koordynacji prac i organizacji posiedzeń Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (nasz zespół stanowi zrąb Zarządu Oddziału od kilkunastu lat).

Organizujemy też liczne kursy specjalizacyjne i doskonalące specjalistyczne, cotygodniowe wewnętrzne szkolenia dla lekarzy pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Władysława Biegańskiego. Ponadto stworzyliśmy i wydajemy od 1999 roku niezależne czasopisma naukowe – Polski Przegląd Kardiologiczny.

Jako jedna z form kształcenia podyplomowego w Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prowadzone są w każdą środę o godzinie 12.00 zebrania szkoleniowe w sali wykładowej na I piętrze. Formuła tych cotygodniowych spotkań obejmuje zwięzłą prezentację edukacyjną, omówienie ciekawego przypadku klinicznego, prezentację interesujących angiogramów, elektrokardiogramów oraz badań echokardiograficznych.

Mają one charakter otwarty – zapraszamy kardiologów i osoby szkolące się do kardiologii (po potwierdzeniu tel. w Sekretariacie Kliniki).