Studenci

Pierwsza nagroda i sukces studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii w Szpitalu im. W. Biegańskiego
Piątka studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii w Szpitalu im. W. Biegańskiego reprezentowała naszą Uczelnię więcej…

 


 

W Klinice i Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Dentystycznego  oraz Wydziału Nauk o Ziemi (studenci Zdrowia Publicznego ).

Zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego prowadzone są na II , III i IV roku studiów. Studenci tego wydziału w trakcie toku studiów zdobywają umiejętności zbierania wywiadu lekarskiego, analizy wyników badań dodatkowych. Mają także możliwość zapoznania się z nowoczesną diagnostyką kardiologiczną.

Studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego zapoznają się z podstawowymi problemami kardiologicznymi w praktyce lekarza stomatologa ze szczególnym uwzględnieniem zasad  udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych, oceną stanu pacjenta, zasady resuscytacji.

Ćwiczenia dla  studentów Zdrowia Publicznego mają za zadanie przybliżyć najważniejsze problemy kardiologiczne, ocenę i zwalczanie czynników  ryzyka chorób układu krążenia. Zajęcia prowadzone w Klinice stanowią część bloku ćwiczeniowego z chorób wewnętrznych.

Egzamin
W Katedrze i Klinice przeprowadzany jest egzamin z chorób wewnętrznych dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego. Możliwość przystąpienia do egzaminu uzyskują osoby, które zaliczyły wcześniej część testową. Egzamin ma  formę ustną, dwustopniową. W pierwszym etapie – część praktyczna – student musi zebrać wywiad lekarski z pacjentem, zaproponować a następnie przeanalizować badania diagnostyczne w tym EKG, zaproponować rozpoznanie oraz różnicowanie danej jednostki chorobowej. Zaliczenie tego etapu odbywa się u adiunkta dydaktycznego. W kolejnym etapie – część teoretyczna zdający odpowiada na pytania z zakresu kardiologii, farmakologii klinicznej oraz innych działów interny.

Formularz oceny studenta  w trakcie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego