HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA z LDL>160

Jeżeli na pełnym leczeniu (statyna w maksymalnej tolerowanej dawce + ezetimib) wartość „złego” cholesterolu-LDL przekracza 150 mg/dl lub jeżeli Twój lekarz podejrzewa hipercholesterolemię rodzinną, poniższy formularz może ułatwić dostęp do najnowszych możliwości leczenia farmakologicznego w naszej Katedrze przy użyciu antagonistów PCSK9.