Polski Przegląd Kardiologiczny

„Polski Przegląd Kardiologiczny”, ceniony periodyk naukowy poświęcony chorobom układu krążenia, przeszedł niestety do historii. Z powodów czysto komercyjnych (bankructwo Wydawcy), czasopismo zakończyło niestety funkcjonowanie na numerze 3/2014.

Pragniemy podziękować za cały piętnastoletni okres współpracy wszystkim sympatykom czasopisma – a w szczególności Radzie Naukowej, Autorom i przede wszystkim – Czytelnikom.

z poważaniem
prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak
(ostatni Redaktor Naczelny)

Więcej informacji o czasopiśmie…