Pracownicy Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uczestniczyli…Od 27 do 29 października 2022 roku w Ustroniu, jeden z obiektów perły modernistycznej architektury wypoczynkowej – hotel Wilga gościł uczestników XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii …

W dniu 26 lutego 2022 w programie webinarium „Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej” wygłoszony został wykład prof. Kasprzaka „Plejotropowe działanie antyarytmiczne nowoczesnych leków …

W dniach 18-20.11.2021 odbyła się XIV edycja konferencji „Kardiologia Prewencyjna – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” zorganizowana przez Sekcję Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Komitet …

W dniach 21 – 23 października 2021 r. Kazimierz Dolny nad Wisłą gościł członków Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej zgromadzonych na jubileuszowym XXV Sympozjum tej sekcji, współorganizowanym …

W dniach 1-2 października 2021 nasi eksperci uczestniczyli w XXI edycji Bałtyckich Dni Kardiologii, odbywających się w tym roku pod hasłem:„Od czynników ryzyka do niewydolności …

Tegoroczna XXII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii PTK (PolEcho 2021) odbyła się w Gdańsku w dniach 10.09 -11.09.2021 w formule hybrydowej. Komitet Naukowy tegorocznego wydarzenia zadbał …

W dnach 3-4.09.2021 odbyła się pod patronatem Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej w Gdyni, w formie hybrydowej, VI Konferencja „Cardiolipid”. W gronie zaproszonych Wykładowców znalazł się prof. Jarosław …

W dniach 24-26 czerwca 2021 r. odbył się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który miał w tym roku formę hybrydową, W ramach kongresu prof. …

Tegoroczna Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK e-POLSTIM odbyła się w dniach 17-19 czerwca 2021 r. w trybie online, co było podyktowane troską o bezpieczeństwo uczestników …

W dniach 18-19 czerwca 2021 r. odbyła się V Edycja Konferencji Interwencje w Krążeniu Płucnym. Ze względu na zalecenia epidemiologiczne konferencja została przeprowadzona w trybie …

W dniach 1-4 czerwca 2021 r. w Aleksandrii w Egipcie odbyła się jubileuszowa dwudziesta edycja konferencji CardioAlex, łączącej kardiologów z całego świata. Konferencja, nawiązując do …

IX Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – „Zagadki Intensywnej Terapii Kardiologicznej w 2021r.” W dniu 15 maja 2021 r. miała miejsce IX …

  W dniach 26-27 marca 2021 r. odbyła się w hotelu Dusit Thani w Dubaju dziesiąta edycja International Congress of Cardiology & Cardiovascular Imaging. W …

Cykliczna konferencja „Kardiologia jest sztuką” w tegorocznym programie zawierała wykład prof. J.D. Kasprzaka dotyczący dapagliflozyny. Sympozjum odbyło się w formie webinaru 18.12.2020.

Tegoroczny zaawansowany warsztat echokardiograficzny poświęcony technologiom General Electric został zrealizowany w Łodzi w formule webinaru pod kierownictwem naukowym prof. Jarosława Kasprzaka, z udziałem prof. Piotra …

W odbywającym się w formule hybrydowej w dniach 13-14.11.2020 IX Forum Polskiej Echokardiografii Klinicznej udział wzięli Eksperci Katedry Kardiologii. Prof. Jarosław D. Kasprzak współprzewodniczył sesji …

Tradycyjnie wykładowcy z Katedry Kardiologii wspierali program XXII edycji Bałtyckich Dni Kardiologii, zorganizowanych w dniach 2-3.X.2020.  Jako przewodniczący sesji i wykładowcy wystąpili prof. Piotr Lipiec …

4-ta edycja Interwencji w Krążeniu Płucnym odbyła się w dniach 22-23.06.2020r w Warszawie. Konferencja poświęcona była różnym aspektom inwazyjnej diagnostyki i leczeniu chorób krążenia płucnego. …

VIII Konferencja Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK odbyła sie w tym roku jako wydarzenie online. Wśród Wykładowców znalazł się m. in. prof. Jarosław D. Kasprzak, …

W dniach 11-12.10.2019 w Warszawie odbyła się konferencja edukacyjna „Forum Ekspertów – Kardiologia” . Katedrę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak, który wygłosił wykład nt. postępowania …

Podczas 6 Kongresu Macedońskiego Towarzystwa Kardiologicznego jednym z zaproszonych  Wykładowców był prof. Jarosław Kasprzak, prowadzący warsztat echokardiograficzny „Deformation imaging” oraz przewodnicząc sesji plenarnej „Structural Heart …

W dniach 5-8 października 2019 roku w St.Wolfgang niedaleko Salzburga (Austria) odbyło się kolejne prestiżowe sympozjum dotyczące technik echokardiograficznych, organizowane przez światowych ekspertów – prof. …

Katedra Kardiologii wspierała konferencję „Postępowanie z pacjentem po ostrym zespole wieńcowym w świetle nowych wytycznych” zorganizowaną 23 marca 2019 w łódzkim Hiltonie Doubletree w ramach …

W dniu 15 marca 2019 roku w Nowym Orleanie, w przedzień Kongresu American College of Cardiology,  odbyła się 35. edycja konferencji 35th Annual International Conference on …