10 Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK

W dniach 5-7 listopada 2020 miała miejsce jubileuszowa 10 Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego PTK, w niestosowanej dotychczas, elektronicznej formie, zorganizowana przez Komitet pod kierownictwem prof. Ewy Lewickiej z Gdańska. W wydarzeniu wziął czynny udział zespół referencyjnego ośrodka nadciśnienia płucnego Katedry Kardiologii UMED w Łodzi, reprezentowany przez prof. Jarosława D. Kasprzaka, dr hab. prof. uczelni Łukasza Chrzanowskiego, dr n. med. Agnieszkę Mielczarek, dr Aleksandrę Mamzer oraz dr Annę Polańską. Konferencja rozpoczęła się warsztatami na temat ergospirometrii, a w kolejnych dniach omówiono zagadnienia z zakresu TNP, ŻchZZ, dylematy związane z nadciśnieniem płucnym związanym z chorobami układu oddechowego oraz problematykę transplantacji płuc. Wśród zaproszonych ekspertów europejskich byli prof. Joanna Pepke – Żaba z Wielkiej Brytanii, Sean Gaine z Irlandii oraz Xavier Jais i Olivier Sitbon z Francji. Uatrakcyjniając formułę konferencji organizatorzy zaprosili Ośrodki NP w Polsce do uzupełnienia aktywności o elementy wokalne specjalnie przygotowanej na tą okazję piosenki oraz prezentacje własnych profili, które zostały umieszczone na platformie internetowej. Nasz zespół aktywnie zaangażował się we wszystkie zadania.

Podczas konferencji prof. Jarosław D. Kasprzak wygłosił wykłady na temat „ABC, czyli nadciśnienie płucne w codziennej praktyce. Punkty końcowe w badaniach w nadciśnieniu płucnym – jak wykonać, jak interpretować?”. Opowiedział także o miejscu seleksypagu w algorytmie leczenia TNP oraz współprowadził sesję dotyczącą kontrowersji w leczeniu nadciśnienia płucnego. Dr hab. prof. uczelni Łukasz Chrzanowski omówił natomiast leczenie chorych z TNP na podłożu wrodzonej wady serca i pośrednim/wysokim ryzykiem. Konferencji towarzyszyły warsztaty echokardiografii, podczas których prof. Jarosław D. Kasprzak prezentował ocenę funkcji prawej komory i hemodynamiki krążenia płucnego. Na zakończenie sesji zaprosiliśmy uczestników na kolejne ogólnopolskie spotkanie Sekcji Krążenia Płucnego PTK, które zostanie zorganizowane przez Ośrodek Łódzki w dniach 21-23.10 2021.

Program Sympozjum