Badania wskazują, jak efektywnie leczyć pacjenta z nadciśnieniem i chorobą wieńcową