Dorobek Katedry na Światowym Kongresie Kardiologicznym

W ciągu 64-letniej historii Światowych Kongresów Kardiologii, będących jedynymi spotkaniami kardiologów o zasięgu ogólnoświatowym odbywającymi się poza Europą i Stanami Zjednoczonymi, po raz drugi World Congress of Cardiology miał miejsce w Australii. Wiodącymi tematami obecnego Kongresu były globalna perspektywa schorzeń chorób sercowo-naczyniowych i ich prewencji, specyfika chorób układu krążenia u kobiet oraz zagadnienia związane z gorączką reumatyczną i wadami zastawkowymi. Dużo miejsca poświęcono także niewydolności serca oraz nowoczesnym technikom obrazowania funkcji mięśnia serca i zastawek ze szczególnym uwzględnieniem roli echokardiografii.

Szczególnie miło nam poinformować, że sesji zorganizowanej przez International Society of Cardiac Ultrasound dedykowanej rosnącemu znaczeniu echokardiografii trójwymiarowej w diagnostyce chorób serca przewodniczył  prof. Jarosław D. Kasprzak, który na zaproszenie Prezesa ISCU, prof. Navina Nandy wygłosił w niej także dodatkową prezentację dotyczącą roli echokardiografii trojwymiarowej w ocenie zwężeń zastawkowych i mas wewnątrzsercowych.

Z satysfakcją odnotowaliśmy również obecność aż pięciu prac oryginalnych pochodzących z Kliniki w programie Kongresu; udział prac pochodzących z naszego ośrodka stanowił ponad jedną trzecią prac oryginalnych z Polski, prezentowanych na Kongresie WCC 2014 w Melbourne. Jedną z nich, „The diagnostic value of chest pain and ECG changes in the assessment of dobutamine stress echocardiography (DSE) in women and men” autorstwa Kariny Wierzbowskiej-Drabik, Kamili Cygulskiej, Agnieszki Budek-Sydor i Jarosława D. Kasprzaka w uznaniu wysokiej wartości naukowej włączono w formie prezentacji ustnej do sesji eksperckiej poświęconej chorobom serca u kobiet. Pozostałe cztery prace, prezentowane jako plakaty, to:

„Carotid ultrasound: possible contribution to non-invasive diagnostic algorithms of coronary artery disease” autorstwa Dariusza Sławka, Łukasza Chrzanowskiego, Radosława Kręckiego, Jana Z. Perugi, Anny Bińkowskiej i Jarosława D. Kasprzaka

„Safety, feasibility and diagnostic performance of dobutamine stress echocardiography with early atropine injection in prospective study of 364 tests” autorstwa Kariny Wierzbowskiej- Drabik, Nikoliny Roszczyk, Marii Sobczak, Marcina Ojrzanowskiego, Moniki Możdżan, Małgorzaty Kurpesy, Ewy Trzos, Tomasza Rechcińskiego, Pauliny Wejner-Mik i Jarosława D. Kasprzaka 

„Circumferential strain of carotid arteries as a new quantitative measurement of atherosclerosis advancement – the assessment in the patients with three-vessel coronary artery disease and in the control group” autorstwa Kariny Wierzbowskiej-Drabik, Kamili Cygulskiej, Urszuli Cieślik, Małgorzaty Kurpesy i Jarosława D. Kasprzaka.

„Correlation of global systolic strain measured with automated function imaging (AFI) during dobutamine stress echocardiography (DSE) and calcium score in coronary arteries assessed with computed tomography (CT)” autorstwa Kariny Wierzbowskiej-Drabik, Konrada Szymczyka, Nikoliny Roszczyk, Kamili Cygulskiej i Jarosława D. Kasprzaka.

World Congress of Cardiology Scientific Sessions, 4-7.05.2014, Melbourne, Australia  

Melbourne2