Intensywista w zespole Katedry!

Z przyjemnością informujemy, że nasz Kolega-kardiolog z Zespołu, lek.med. Kamil Wikło w dniu 27.04.2021 osiągnął kolejny szczebel w karierze zawodowej i uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie intensywnej terapii. Sukces tym większy, gdyż jest jednym z pierwszych w Polsce lekarzy, który zrealizował w pełni szkolenie specjalizacyjne zakończone państwowym egzaminem specjalizacyjnym z wynikiem pozytywnym.

Specjalizację z intensywnej terapii utworzył ówczesny minister zdrowia rozporządzeniem z dnia 2 stycznia 2013 roku w odpowiedzi na postulaty integracji intensywnej terapii z innymi dziedzinami medycyny oraz poprawą jakości leczenia najciężej chorych pacjentów. Standardy szkolenia zawarte w programie specjalizacji dostosowano do wymagań ustalonych dla krajów europejskich przez program CoBaTrICE, a samo szkolenie jest prowadzone w wybranych ośrodkach anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem doświadczonych anestezjologów klinicznych. Intensywiści, niebędący anestezjologami, pracują już od lat w większości krajów UE oraz w USA, Kanadzie i Australii.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych i naukowych z przekonaniem, że te unikalne umiejętności jeszcze bardziej podwyższą standard opieki nad pacjentami naszego pododdziału intensywnej opieki kardiologicznej.