Katedra Kardiologii na XXVI Kongresie PTK-w internecie

Tegoroczny, już XXVI Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbył się w dniach 16-19.09.2020 w Krakowie. Był to trzeba przyznać Kongres wyjątkowy – z powodu epidemii koronawirusa w całości odbył się w przestrzeni wirtualnej. Komitet Naukowy wydarzenia zadbał o wysoki poziom merytoryczny wykładów, które odbyły się podczas transmisji live z 5 różnych „sal wykładowych” i dostępne były dla każdego zainteresowanego lekarza. Ponadto Kongres niejako przedłużył się o sesje zaplanowane na kolejne tygodnie, podczas których transmitowano sesje Asocjacji i Sekcji PTK.

W bogatym programie wydarzenia nie zabrakło reprezentantów naszej Kliniki, którzy wygłaszali wykłady, przewodniczyli sesjom oraz prezentowali wyniki prac oryginalnych pochodzących z naszego ośrodka.

Podczas Kongresu wykłady wygłosili:

Prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

 • Największe trudności w opisywaniu elektrokardiogramu… z częstoskurczem z wąskimi QRS

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

 • Czy potrafimy dostatecznie korzystać z echokardiografii celem rozpoznania nadciśnienia płucnego?
 • Leki przeciwzakrzepowe

Prof. dr hab. Piotr Lipiec

 • Bezobjawowe ciężkie wady zastawkowe serca – rokowanie i postępowanie. Niedomykalność aortalna

Dr hab. prof. UMED Łukasz Chrzanowski

 • Co nowego w echokardiografii w nadciśnieniu płucnym?

Dr hab. n med. Paulina Wejner-Mik

 • Echokardiografia w SOR – chory z bólem w klatce piersiowej/chory po urazie klatki piersiowej – schematy postępowania

Dr n med. Katarzyna Wdowiak-Okrojek

 • Nowe techniki i parametry echokardiograficzne

Sesjom sekcji PTK, sesjom dydaktycznym i sesjom konkursowym przewodniczyli:

Prof. dr hab. Małgorzata Kurpesa

 • Nadkomorowe zaburzenia ryt­mu – rozwiązywanie problemów w praktyce

Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak

 • Rozpoznanie dysfunkcji rozkur­czowej a rozpoznanie HFpEF: jak wykorzystać wiedzę z rekomen­dacji w praktyce klinicznej
 • Bezobjawowe ciężkie wady zastawkowe serca – rokowanie i postępowanie
 • Sesja satelitarna firmy SERVIER: Sprint czy jednak maraton? Leczenie przewlekłych zespołów wieńcowych po wynikach bada­nia ISCHEMIA
 • Sesja satelitarna firmy BOEHRINGER‑INGELHEIM: Inhibitory SGLT2 – historia dzieje się na naszych oczach
 • Sesja satelitarna firmy SERVIER: Pandemia niejedno ma imię. Czy dziś skuteczna kontrola ciśnienia nabiera szczególnego znaczenia?

Prof. dr hab. Piotr Lipiec

 • Ocena ryzyka sercowo‑naczy­niowego w oparciu o badania obrazowe

Dr n. med. Błażej Michalski

 • Sesja prac oryginalnych nominowanych do nagrody Komitetu Naukowego Kongresu PTK: prace studenckie

Prace oryginalne zaprezentowali:

 • Karolina Kupczyńska, Kim Ahn Nguyen, Elena Surkova, Chiara Palermo, Federica Sambugaro, Marco Previtero, Luigi Badano, Denisa Muraru.: „Wpływ zróżnicowanej mechaniki przegrody międzykomoro­wej oraz ściany bocznej na wartość frakcji wyrzutowej lewej komory u pacjentów z blokiem lewej odnogi pęczka Hisa”  (PRACA NOMINOWANA DO NAGRODY KOMITETU NAUKOWEGO KONGRESU PTK)
 • Edyta Ćwiek-Rębowska, Jan Z. Peruga, Ewa Szymczyk, Jarosław D. Kasprzak: „Poszukiwacze zaginionej… zapinki. Przezskórne usunięcie przemieszczonego okludera uszka lewego przedsionka u bezobjawowego pacjenta”
 • Aleksandra Mamzer, Anna Polańska, Joanna Wojtania, Łukasz Chrzanowski, Jarosław D. Kasprzak.: „Serce trójjamowe jednoprzedsionkowe: opis pacjentki”
 • Aleksandra Mamzer, Grzegorz Kopeć, Beata Kuśmierczyk, Wiktor Skowron, Ewa Mroczek, Ewa Lewicka, Karol Kamiński, Danuta Karasek, Tatiana Mularek-Kubzdela, Katarzyna Mizia-Stec, Marcin Kurzyna, Zbigniew Gąsior, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Michał Ciurzyński, Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak: „Czynniki ryzyka rozwoju miażdżycy u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym związanym z wrodzonymi wadami serca – wstępne wyniki rejestru”
 • Marcin Ojrzanowski, Łukasz Figiel, Jarosław D. Kasprzak: „Rola białka sercowego wiążącego kwasy tłuszczowe (hFABP) i troponiny T w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem ostrego zespołu wieńcowego)”
 • Ewa Szymczyk, Tomasz Kaszczyński, Barbara Zając, Maria Koproń, Dawid Miśkowiec, Piotr Lipiec, Jarosław D. Kasprzak: „Operacyjna wymiany zastawki aortalnej nie poprawia parametrów pracy mięśnia sercowego we wczesnym okresie pooperacyjnym”
 • Ewa Trzos, Karina Wierzbowska-Drabik, Urszula Cieślik-Guerra, Tomasz Rechciński, Zbigniew Bednarkiewicz, Jarosław D. Kasprzak, Małgorzata Kurpesa: „Czy warto wykonywać testy MTWA w 2020 roku?”
 • Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Piotr Lipiec, Paulina Wejner-Mik, Zbigniew Bednarkiewicz, Jarosław D. Kasprzak: „Echokardiografia wysiłkowa z sondą przymocowaną do klatki piersiowej pacjenta”
 • Paulina Wejner-Mik, Jarosław D. Kasprzak, Ewa Szymczyk, Katarzyna Wdowiak-Okrojek, Arkadiusz Ammer, Grzegorz Religa, Tomasz Kaszczyński, Piotr Lipiec: „Zmiany morfologii i funkcji prawej komory u pacjentów poddawanych operacjom kardiochirurgicznym”

https://www.mp.pl/ptkardio/kongres/2020/streszczenia/