Katedra Kardiologii na TCT 2016, Waszyngton

W dniach 29.10-2.11.2016, w pozostającym w przedwyborczej gorączce Waszyngtonie, odbył się doroczny, już 28, kongres kardiologii inwazyjnej TCT.  Przedstawiano najnowsze doniesienia dotyczące technik implantacji stentów, w tym bioabsorbowalnych ( rozczarowujące wyniki 3 letniej obserwacji badania ABSORB II – przedstawione jak to na Amerykę przystało w postaci zaciętej walki bokserskiej na ringu – na zdjęciu Profesorowie G. Stone vs P. Teirstein).

Interesującą nowinką mogą być tzw. stenty wypełnione lekiem (ang. Drug Filled Stents), pozbawione niektórych ograniczeń związanych z obecnym na powierzchni polimerem. Warte podkreślenia są spójne dobre wyniki dotyczące implantacji okluderów uszka lewego przedsionka, zarówno dla urządzenia Watchman (badanie z rynku amerykańskiego po akceptacji urządzenia przez FDA) jak i konkurencyjnego urządzenia Amulet. W obu przypadkach bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu były wysokie.

Urządzenia te są już od kilku lat dostępne dla pacjentów naszej Katedry Kardiologii.

Wśród wybranych doniesień oryginalnych w dedykowanej sesji plakatowej zaprezentowane  zostały  wyniki pracy: Ultrasound examination of the forearm arteries morphology and anomalies in patients undergoing percutaneous coronary intervention via radial access z Kliniki Kardiologii Katedry Kardiologii UM w Łodzi (M. Plewka, JZ Peruga, K. Wierzbowska-Drabik, JD. Kasprzak) oraz Pracowni Hemodynamiki Szpitala. Im. L. Perzyny w Kaliszu (JP. Peruga) dotyczącej anomalii tętnic przedramienia w badaniu ultrasonograficznym i angiografii, która, w kontekście coraz powszechniejszego, również w USA, stosowania technik radialnych spotkała się z dużym zainteresowaniem.

dr hab. n. med., prof. nadzw. Michał Plewka