Klinika na ACC.20

W programie naukowym tegorocznej – bezprecedensowej, internetowej edycji Sesji Naukowych American College of Cardiology połączonych tym razem z World Congress of Cardiology uczestniczył Zespół naszej Katedry. Wśród nielicznych polskich prac do programu Sesji zakwalifikowana została prezentacja wyników naszej 4-letniej współpracy z założoną przez naukowców z Politechniki Łódzkiej firmą ANGIONICA sp. z o.o., twórców unikalnego aparatu do pomiarów autofluorescencji skóry wykorzystanego w Klinice Kardiologii Szpitala im. Wł. Biegańskiego u pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi. Jak wynikało z naszych obserwacji, parametry opisujące autofluorescencję wzbudzaną od związków uczestniczących w reakcjach red-oks tkanek skóry korelują z prawdopodobieństwem śródsennych bezdechów zarówno w pacjentów z chorobą wieńcową, stenozą aortalną, jak i u osób zdrowych. Z praktycznego punktu widzenia metoda ta niesie ze sobą potencjał narzędzia do przesiewowych badań w kierunku zaburzeń oddychania w czasie snu. Doniesienie to zainteresowało recenzentów kongresu, którzy zakwalifikowali je do sesji Spotlight on Special Topics: Innovation and Technology.

Wyniki – w imieniu zespołu badawczego – przygotował do prezentacji w formie e-postera dr hab. n. med. Tomasz Rechciński.

Tomasz Rechciński, Urszula Cieślik-Guerra, Patryk Siedlecki, Ewa Trzos, Karina A. Wierzbowska-Drabik, Ewa Szymczyk, Paulina Wejner-Mik, Małgorzata Kurpesa, Piotr Lipiec, Jaroslaw D Kasprzak: FLOW-MEDIATED SKIN FLUORESCENCE (FMSF): A NOVEL METHOD FOR THE ESTIMATION OF SLEEP APNEA RISK IN HEALTHY PERSONS AND CARDIAC PATIENTS
Sunday, March 29, 2020, 12:30 p.m.-1:15 p.m. Session Title: Spotlight on Special Topics: Innovation and Technology 5 Abstract Category: 44. Spotlight on Special Topics: Innovation and Technology Presentation Number: 1323-260