Klinika na ACC.21

W programie naukowym kolejnej zorganizowanej w formacie online edycji Sesji Naukowych American College of Cardiology uczestniczyła ponownie nasza Katedra – wśród nielicznych polskich prac do programu Sesji zakwalifikowana została prezentacja wyników analizy wyników prewencji wtórnej po zawale, opracowana we współrpacy z grupą naukowców Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiego Centrum Chorób Serca, opisująca skuteczność precyzyjnej strtaegii farmakoterapii stosowanej od dekady u pacjentów naszej Kliniki.
Wyniki – w imieniu zespołu badawczego – przygotował do prezentacji w formie e-postera prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak.

Jaroslaw D. Kasprzak, Edward Jankowski, Jan Z. Peruga, Michal Plewka, Radoslaw Krecki, Tomasz Wcislo, Marcin Fiutowski,
Lukasz Jankowski, Bartosz Hudzik, Mariusz Gasior, Marek Gierlotka: STRICT COMPLIANCE WITH ESC MEDICAL THERAPY GUIDELINES CORRELATES WITH IMPROVED 18-MONTH OUTCOMES AFTER MYOCARDIAL INFARCTION TREATED WITH PRIMARY ANGIOPLASTY
Poster Contributions
Monday, May 17, 2021, 10:45 a.m.-11:30 a.m.
Session Title: Ischemic Heart Disease: Pharmacology 4