Konferencja „ARYTHMIX Migotanie przedsionków”,18-19 marca 2016

W dniach 18-19 marca 2016 roku w hotelu InterContinental w Warszawie odbyła się siódma konferencja „ARYTHMIX Migotanie przedsionków”.

W trakcie konferencji przedstawione zostały ważne problemy związane przede wszystkim z leczeniem chorych z migotaniem przedsionków, trudne zagadnienia profilaktyki powikłań zakrzepowo-zatorowych ze szczególnym uwzględnieniem: przeciwwskazań do leczenia przeciwkrzepliwego, leczenia przeciwkrzepliwego pomostowego i wyboru pomiędzy antykoagulantami, także tymi nie będącymi antagonistami witaminy K (NOAC).

Prezentowane były trudne przypadki i sytuacje kliniczne spotykane w codziennej praktyce, czyli migotanie przedsionków i antykoagulacja a choroba przewodu pokarmowego, choroba nowotworowa, zawał serca, planowa interwencja wieńcowa, pilna operacja i inne.

Omawiano również szereg ważnych problemów dotyczących ablacji w migotaniu przedsionków: u kogo, jak najskuteczniej i najbezpieczniej ją stosować.

Do grona zaproszonych ekspertów – wykładowców należał Kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak, który omawiał przypadek pacjenta leczonego przeciwkrzepliwie, u którego wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego – prezentacja pt.: „Przyjęliśmy na oddział w trybie pilnym pacjenta z migotaniem przedsionków, tachyarytmią i hipotensją leczonego przeciwkrzepliwie – okazuje się, że ma krwawienie z przewodu pokarmowego.”

Więcej informacji: http://www.arythmix.pl/index.html

Arytmix16 dominiak