Kongres Węgierskiej Asocjacji Zaburzeń Rytmu

kongres-wegry

Dr Michał Chudzik z Katedry i Kliniki Kardiologii został zaproszony przez Węgierską Asocjacje Zaburzeń Rytmu do wygłoszenia wykładu – „Clinical significance of asymptomatic atrial fibrillation in patients with implanted devices”. To duże wyróżnienie dla lekarza z naszej Kliniki, ponieważ był jedynym zaproszonym wykładowcą z Polski.

wegry-program

1