PACJENT PO ZAWALE z LDL>100

Jeżeli pacjent, który w ostatnich 12 miesiącach przebył potwierdzony angiograficznie zawał serca (niezależnie od sposobu leczenia) pomimo maksymalnego leczenia z uwzględnieniem pełnych dawek statyny i ezetimibu nie może osiągnąć stężenia cholesterolu-LDL poniżej 100 mg/dl, prosimy o przesłanie prowadzącego Lekarza załączonej karty kwalifikacyjnej do Sekretariatu Kliniki poprzez poniższy formularz kontaktowy lub na adres e-mail: kardiologia@umed.lodz.pl.

Szczegółowe kryteria włączenia definiujące wysokie ryzyko powikłań krążeniowych wymagają również potwierdzenia choroby miażdżycowej w innych łożyskach naczyniowych lub drugiego incydentu zawałowego w wywiadzie.