Pierwsza nagroda i sukces studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii w Szpitalu im. W. Biegańskiego podczas Konferencji w Kościelisku

Piątka studentów z Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Kardiologii w Szpitalu im. W. Biegańskiego reprezentowała naszą Uczelnię w Sesji Prac Studenckich Kół Naukowych podczas XV Międzynarodowej Konferencji Wspólnej Sekcji Elektrokardiologii i Telemedycyny PTK oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology w Zakopanem – Kościelisku. Prezentacja Mateusza Jaśkowskiego i Przemysława Trzcińskiego (fot. 1) przygotowana wspólnie z Justyną Nowak i Małgorzatą Pawlus pod opieką dra Łukasza Figla zatytułowana  „Lustrzane odbicia odcinka ST w STEMI ściany dolnej występują o wiele częściej niż w STEMI ściany przedniej i/lub bocznej” wywołała ciekawą dyskusję z prowadzącymi sesję profesorami Małgorzatą Kurpesą i Romualdem Ochotnym, zaś praca „Wpływ egzogennej melatoniny  na aktywność układu autonomicznego – analiza częstotliwościowa HRV – doniesienie wstępne” przyniosła autorce – Anecie Kosiorek (fot. 2) pierwszą nagrodę w tej sesji, a jej opiekunowi ITS – doktorowi Tomaszowi Rechcińskiemu – satysfakcję i dumę z podopiecznej.