Rehabilitacja – Działalność naukowa

W ramach działalności naukowej obecnie prowadzony jest projekt badawczy oceniający wpływ leczenia w oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej na profil psychologiczny pacjenta i występowanie objawów depresji. Ponadto oceniany jest wpływ treningu fizycznego na funkcję śródbłonka naczyniowego i autonomicznego układu nerwowego, efekty rehabilitacji kardiologicznej w zależności od zaawansowania miażdżycy w tętnicach wieńcowych oraz innych parametrów klinicznych i laboratoryjnych.

Dotychczasowe wyniki badań naukowych prezentowane były nie tylko na krajowych konferencjach i zjazdach kardiologicznych, ale także na kongresach o zasięgu międzynarodowym ( m.in. Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Congress of European Society of Cardiology, Congress of International Society forHolter Monitoring and Noninvasive  Electrocardiology).

W prace naukowe prowadzone w naszym oddziale, poza pracownikami Uniwersytetu Medycznego, doktorantami Studium Doktoranckiego tej uczelni, zaangażowani są też studenci  Koła Naukowego przy Klinice Kardiologii.

Dzięki dotychczas prowadzonym w Oddziale badaniom naukowym powstała jedna praca doktorska  (dwie kolejne na ukończeniu) oraz dwie prace magisterskie.