Rehabilitacja – Informacja dla pacjenta

Leczenie usprawniające dla osób, u których poza chorobą serca współwystępują też inne schorzenia jest finansowane przez NFZ w czasie 56 dni od wypisania z Oddziału Kardiologicznego.

Do Oddziału należy zgłosić się ze skierowaniem lekarza NFZ z oddziału kardiologii, kardiochirurgii lub chorób wewnętrznych albo poradni kardiologicznej lub rehabilitacyjnej.

Należy przynieść ze sobą dotychczasową dokumentacje medyczną dotychczasowego leczenia.

Do treningów optymalny jest strój sportowy i obuwie sportowe.

Pacjentów uczestniczących  w programach klinicznych prosimy o dostarczenie informacji o programie i  przydzielonych lekach.

Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych wiąże się z całodobowym pobytem w Oddziale – bez przepustek.