Rehabilitacja – Personel

W Oddziale zatrudnionych jest pięciu lekarzy: trzech ze specjalizacją w dziedzinie kardiologii: ordynator – prof. dr hab. med. Małgorzata Kurpesa , dr hab. n. med. Tomasz Rechciński oraz  lek. med. Urszula Cieślik-Guerra (prof. Małgorzata Kurpesa i dr hab. Tomasz Rechciński są  też pracownikami Katedry Kardiologii) i  dwóch specjalistów  w zakresie rehabilitacji medycznej – lek. med. Ewa Wądołowska i dr hab. n. med.  Elżbieta Miller.

Ponadto z pacjentami pracuje psycholog – mgr Emilia Frankiewicz-Walas,  fizjoterapeuci – mgr Justyna Cywińska, mgr Eliza Kowalska, mgr Emil Kowalski, tech. Jolanta Lambrecht i dietetyk – mgr Joanna Filipowska. Zespołem pielęgniarskim kieruje Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Dorota Maślankiewicz.