Sukces Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Kardiologii na XVI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Lublinie

Na tegorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii PTK, która zgromadziła ponad 800 uczestników, wśród przedstawionych prac oryginalnych znalazły się aż trzy prace członków Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Kardiologii UM w Łodzi. Były to jedyne prace studenckie z całej Polski zakwalifikowane przez Komitet Naukowy i przedstawione w sesji prac oryginalnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że praca studentki Edyty Ćwiek otrzymała jedną z trzech nagród przyznanych przez Komitet Naukowy dla najlepszych prac oryginalnych przedstawionych na w/w konferencji.

Prace ze Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Kardiologii przedstawione na XVI Ogólnopolskiej Konferencji SE PTK:

Ćwiek E, Szymczyk E, Kasprzak JD, Michalski B, Stefańczyk L, Woźniakowski B, Rotkiewicz A, Lipiec P. Spoczynkowa echokardiograficzna ocena żywotności mięśnia sercowego z zastosowaniem dwu i trójwymiarowej techniki śledzenia markerów akustycznych (speckle tracking) – porównanie z techniką późnego wzmocnienia w kardiologicznym rezonansie magnetycznym.

Jurzak N, Wdowiak-Okrojek K, Michalski B, Szymczyk E, Wejner-Mik P, Kasprzak JD, Lipiec P. Analiza skurczowego przemieszczenia pierścienia trójdzielnego – nowa technika szybkiej oceny funkcji skurczowej prawej komory, oparta o algorytm śledzenia markerów akustycznych.

Miśkowiec D, Michalski B, Szymczyk E, Wdowiak-Okrojek K, Wejner-Mik P, Wierzbowska-Drabik K, Kasprzak JD, Lipiec P. Pomiar odkształcenia lewego przedsionka przy użyciu techniki tkankowej echokardiografii doplerowskiej oraz śledzenia markerów akustycznych.