The XIXth World Congress of Echocardiography and Allied Techniques

W dniach 10-11 maja 2014 r. w Sibiu (Rumunia) odbył się Światowy Kongres Echokardiografii i Sprzymierzonych Technik. Naszą Klinikę reprezentował prof. Jarosław D. Kasprzak.