XIV Konferencja „EKG wczoraj, dziś i jutro”

W dniu 25.11.2023r. w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi odbyła się XIV Konferencja Naukowa pt. „EKG wczoraj, dziś i jutro”, zorganizowana przez Katedrę i  I Klinikę Kardiologii UM w Łodzi oraz Fundację dla UM w Łodzi. Konferencję, pod przewodnictwem Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Kurpesy,  honorowym patronatem objął JM Rektor UM w Łodzi Pan Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek. Patronami byli również: Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz  Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK.

Na konferencję zarejestrowało się 550 uczestników – lekarzy, studentów, techników elektrokardiologii, pielęgniarek i ratowników medycznych. Pomimo mroźnej, zimowej pogody,  w sobotni poranek przybyli oni licznie  do Auli 1000 CKD, aby poszerzać elektrokardiograficzne horyzonty. Wydarzenie oficjalnie otworzyli  Przewodnicząca Konferencji Pani Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa oraz Kierownik Katedry i I Kliniki UM  w Łodzi Pan Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak. W czasie czterech sesji dydaktycznych można było posłuchać wykładów najlepszych polskich ekspertów w dziedzinie elektrokardiologii. Każdy uczestnik, bez względu na stopień zaawansowania wiedzy w tej dziedzinie, miał możliwość wyboru interesującego tematu wykładu.

Podczas pierwszej sesji („EKG dla początkujących”) dowiedzieliśmy się, jak prawidłowo wykonać zapis EKG, rozpoznać niedokrwienie, migotanie przedsionków, zaburzenia przewodzenia oraz jak interpretować badanie u pacjenta z kardiostymulatorem. W kolejnej sesji omówiono praktyczne aspekty optymalnego leczenia przeciwkrzepliwego oraz postępowanie z pacjentem z przewlekłym zespołem wieńcowym, zgodnie z najnowszą wiedzą. Przedstawiono również nowe rozwiązania w elektrokardiografii – wyjaśniono, na czym polega technika TeleEKG i cyfrowy EKG.

Sesja III dotyczyła diagnostyki elektrokardiograficznej w niebezpiecznych dla pacjenta sytuacjach klinicznych: kanałopatiach, częstoskurczach z szerokimi zespołami QRS, chorobach prawej komory serca oraz preekscytacji. W trakcie ostatniej sesji zaprezentowano najtrudniejsze zapisy EKG z codziennej praktyki klinicznej, które interpretowane były przez ekspertów.

Podczas przerw w obradach uczestnicy mieli okazję odwiedzenia stoisk sponsorów wspierających konferencję i  poszerzenia wiedzy o nowe informacje w zakresie farmakoterapii chorób układu krążenia i oraz diagnostyki elektrokardiologicznej. Można też było zapoznać się z aktualną ofertą wydawnictw lekarskich, a nawet zakupić interesujące pozycje książkowe.

Kolejna, jubileuszowa XV Konferencja już za rok – serdecznie zapraszamy!

 

Pełen program merytoryczny dostępny on-line: https://ekg.umed.pl/