XXII Łódzka Konferencja Kardiologiczna

Dnia 12 marca 2016 w Auli 1000 Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Pomorskiej w Łodzi odbyła się XXII Łódzka Konferencja Kardiologiczna organizowana rokrocznie przez Katedrę i Klinikę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To jedno z najważniejszych w skali kraju wydarzeń naukowych poświęconych zagadnieniom układu sercowo-naczyniowego, a zaproszeni wykładowcy to najwybitniejsi polscy eksperci. Jak co roku Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, czego wyrazem była bardzo duża liczba zarejestrowanych uczestników, przekraczająca – łącznie ze zgłoszeniami na zorganizowane równocześnie VIII Forum Kardiologii Obrazowej – 800 osób.

Konferencję zainaugurowali Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak oraz prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła. Sesja inauguracyjna dotyczyła zagadnień związanych z ostrymi zespołami wieńcowymi. Skalę problemu w Polsce przybliżył nam prof. Mariusz Gąsior. Następnie dr hab. Jan Z. Peruga omówił postępowanie w zakresie kardiologii inwazyjnej, natomiast dr hab. Romuald Cichoń oraz dr n. med. Grzegorz Religa przedstawili podejście do zagadnienia z perspektywy kardiochirurga. Szczególnym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie prof. Jarosława D. Kasprzaka, który szczegółowo wyjaśnił jak prawidłowo opiekować się pacjentem po udanej rewaskularyzacji. Kolejna sesja była poświęcona najnowszym wytycznym europejskim. Pierwszy wykład poświęcony nadciśnieniu płucnemu wygłosił prof. Adam Torbicki. Nowe zalecenia w zapaleniu wsierdzia omówił prof. Tomasz Hryniewiecki, zaś postępowanie diagnostyczno-lecznicze w przypadku chorób osierdzia zaprezentowała dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik. W trzeciej sesji skoncentrowano się na aktualnych problemach klinicznych. Podczas pierwszych dwóch wykładów prof. Małgorzata Kurpesa oraz dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz przedstawili kompleksowe podejście do problemu nagłych zgonów sercowych w kontekście najnowszych wytycznych. Następnie dr hab. Tomasz Rechciński opowiedział o farmakologicznym leczeniu arytmii komorowych, natomiast prof. Jerzy K. Wranicz zapoznał uczestników z nowościami w elektroterapii. Z kolei prof. Piotr Pruszczyk omówił aspekty terapeutyczne zakrzepicy żylnej. Podczas ostatniej sesji prof. Piotr Lipiec, dr hab. Radosław Kręcki, dr hab. Łukasz Chrzanowski oraz dr hab. Michał Plewka zaprezentowali wyniki najnowszych badań klinicznych, dzięki czemu uczestnicy mogli zapoznać się z najbardziej aktualnymi trendami w dziedzinie kardiologii.

Atrakcyjność tegorocznego programu zwiększyło równolegle odbywające się w tym samym budynku VIII Forum Kardiologii Obrazowej — konferencja szkoleniowa o statusie szkolenia akredytacyjnego Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się eksperci w dziedzinie echokardiografii i kardiologii z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Nic więc dziwnego, że wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem lekarzy różnych specjalności.

Konferencji towarzyszyła wystawa firm farmaceutycznych oraz wydawnictw medycznych, co w połączeniu ze starannie dobranym programem wykładów oraz obecnością wybitnych specjalistów pozwoliło uczestnikom na pogłębienie swojej wiedzy i możliwość zastosowania jej w codziennej praktyce klinicznej. Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję konferencji już za rok.