Aktywności Katedry Kardiologii na XVIII Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu

W dniach 18-20 września 2014 roku już po raz osiemnasty miał miejsce w Poznaniu coroczny kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tegorocznemu kongresowi przyświecał motyw przewodni obrad: „Chory po zawale serca – jak poprawić jakość życia i dalsze rokowanie?”. Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich była licznie reprezentowana na tegorocznym kongresie. Odzwierciedleniem wkładu przedstawicieli Kliniki w program naukowy Kongresu są wymienione niżej aktywności naszych Koleżanek i Kolegów:

Wykłady:

 1. Prof. M. Kurpesa. Sesja: Wskazania do terapii przeciwkrzepliwej – czy wiemy jak rozpoznać migotanie przedsionków?: Nowe leki przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków — czy u wszystkich?
 2. Prof. J. D. Kasprzak.  Sesja Sekcji Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych PTK: Trudny wybór: okluder czy bosentan? (PDA lub ASD z granicznymi PAP)
 3. Prof. J. D. Kasprzak.  Sesja: Niedomykalność trójdzielna – nierozwiązany problem: Ocena niedomykalności trójdzielnej — problemy i pułapki.
 4. Prof. J. D. Kasprzak. Sesja: Dylematy prewencji: Doktorze, czy dla serca lepiej…: … unikać czekolady?
 5. Prof. J. D. Kasprzak, Dr hab. Ł. Chrzanowski, Dr hab. M. Plewka. Sesja: „Młodzi gniewni” – co udało się osiągnąć członkom „Klubu 30” w ciągu ostatnich 20 lat? Wspomnienia Przewodniczących „Klubu 30”.
 6. Dr hab. Ł. Chrzanowski. Sesja: Niewydolność prawej komory – niedoceniany problem: Diagnostyka.
 7. Dr hab. Ł. Chrzanowski. Sesja: Standardy leczenia ostrej zatorowości płucnej 2014: Diagnostyka ostrej zatorowości płucnej — co nowego?
 8. Dr hab. P. Lipiec. Sesja: Zastawka trójdzielna – jestem, choruję…: Diagnostyka – współczesne możliwości.
 9. Dr n. med. B. Michalski. Sesja „Klubu 30” PTK: Wady zastawkowe i obrazowanie.

Przedstawiciele naszej Katedry i Kliniki współprzewodniczyli również sesjom dotyczącym między innymi współczesnej elektroterapii w kardiologii i uszkodzenia mięśnia lewej komory (Prof. J. D. Kasprzak), pacjentów ze sztuczną zastawką serca (prof. P. Lipiec), diagnostyki elektrokardiograficznej (Prof. M. Kurpesa). Pracownicy Katedry uczestniczyli również jako moderatorzy sesji prac oryginalnych (dr hab. E. Trzos, dr hab. Ł. Chrzanowski, prof. M. Kurpesa, prof. P. Lipiec, ) i eksperci w sesjach z pytaniami od lekarzy-praktyków.

Przedstawialiśmy również liczne prace oryginalne:

 • A Kułach, Z. Gąsior, E. Płońska-Gościniak, JD. Kasprzak, K. Wita, K. Mizia-Stec, H. Szwed, A. Tomaszewski, C. Wojciechowska, W. Sinkiewicz: Rezerwa kurczliwa lewej komory oraz obecność „septal flash” w predykcji odpowiedzi na CRT — obserwacja 12-miesięczna w badaniu ViaCRT
 • B. Stanula, JD. Kasprzak: Determinanty tolerancji wysiłku fizycznego i jakości życia u pacjentów z przewlekłą, nienasiloną niewydolnością serca w podeszłym wieku — podobne czy odmienne w stosunku do młodszych?
 • Rydlewska, K. Gościńska-Bis, M. Wójcik, F. Szymański, P. Nadrowski, B. Michalski, G. Kopeć, A. Hrynkiewicz-Szymańska, Ł. Krzych, E. Jankowska: Chorzy ze skurczową niewydolnością serca są przekonani, że mają duży wpływ na własne zdrowie oraz mają wysokie poczucie własnej skuteczności (Wyniki badania CAPS-LOCK-HF)
 • Rydlewska, J. Wilczek, R. Błaszczyk, F. Szymański, P. Nadrowski, B. Michalski, K. Mizia-Stec, K. Kamiński, G. Kopeć, E. Jankowska: Analiza psychometryczna skali oceniającej konstruktywny i destruktywny styl psychologicznej adaptacji do niewydolności serca, stworzonej w oparciu o skalę Mini-MAC, stosowaną w psychoonkologii (Wyniki badania CAPS-LOCK-HF)
 • K. Wdowiak-Okrojek, A. Shim, P. Wejner-Mik, E. Szymczyk, B. Michalski, JD. Kasprzak, P. Lipiec: Ocena zmian regionalnej funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym leczonym skuteczną koronaroplastyką
 • K. Wierzbowska-Drabik, P. Hamala, JD. Kasprzak: Opóźniona normalizacja odkształcenia podłużnego po próbie dobutaminowej jako objaw subklinicznej dysfunkcji mięśnia serca w cukrzycy
 • K. Wierzbowska-Drabik, M. Plewka,  JD. Kasprzak: Heterogenność regionalnych parametrów deformacji podczas obciążeniowego badania echokardiograficznego — ocena ilościowa za pomocą wskaźników dyspersji
 • E. Ćwiek, E. Szymczyk, B. Michalski, JD. Kasprzak, L. Stefańczyk, B. Woźniakowski, A. Rotkiewicz, P. Lipiec: Ocena żywotności mięśnia sercowego z zastosowaniem dwu- i trójwymiarowej techniki śledzenia markerów akustycznych

w spoczynkowym badaniu echokardiograficznym.

 

 

XVIII-PTK