Nasz pracownik laureatem Nagrody Marszałka

W dniu 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 1159/14 przyznał nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. 

Wśród nagrodzonych znajduje się pracownik naszej Katedry i Kliniki Kardiologii – dr hab. Tomasz Rechciński, którego monografia zatytułowana „Kliniczne znaczenie polimorfizmów genów prozapalnej interleukiny 1 beta i naturalnego antagonisty jej receptora u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych – badanie mieszkańców województwa łódzkiego” zdobyła nagrodę jako najlepsza w kategorii rozpraw habilitacyjnych.

Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. Antoniego Różalskiego z Uniwersytetu Łódzkiego dokonała oceny prac wśród: 3 rozpraw habilitacyjnych, 23 rozpraw doktorskich, 14 magisterskich i 7 dyplomowych. Prace nagrodzone w ramach XV edycji Konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu.