Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne 04.04.2014 Warszawa

W dniu 04.04.2014 roku odbyły się w Warszawie organizowane pod naukowym kierownictwem profesora dr hab. n. med. Jarosława D. Kasprzaka, przy współpracy dr hab. n. med. R. Olszewskiego oraz pani dr hab. n. med. Kariny Wierzbowskiej- Drabik , Edukacyjne Warsztaty Echokardiograficzne.

Warsztaty obejmowały zagadnienia dotyczące obrazowania guzów serca (prof. Jarosław D. Kasprzak), omówienie ciekawych przypadków klinicznych (dr hab. n. med. R. Olszewski) oraz aktualnej wiedzy dotyczącej dysfunkcji rozkurczowej (dr hab. n. med. Karina Wierzbowska – Drabik).

Program spotkania…