Kardiodiagnosta – interaktywne warsztaty kardiologiczne dla praktyków

Kardiodiagnosta  – interaktywne warsztaty kardiologiczne dla praktyków
COPERNICUS TORUŃ HOTEL
Bulwar Filadelfijski 11, Toruń
5.04.2014 rok

Szkolenie w oparciu o przypadki kliniczne – echo, EKG i angiograficzne.

W dniu 05.04.2014 roku odbyły się, organizowane przez zespołu ekspertów z Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, interaktywne warsztaty kardiologiczne dla praktyków „Kardiodiagnosta”

Warsztaty zostały pomyślane jako szansa udoskonalenia i weryfikacji  umiejętności niezbędnych współczesnemu kardiologowi, dotyczących interpretacji elektrokardiogramu, echokardiogramu i angiogramu wieńcowego. Są to kluczowe elementy podlegające ocenie  na koniec szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii. Atrakcyjny program  szkoleniowy, oparty został na nowoczesnej formule interaktywnej analizy przypadków z wykorzystaniem elektronicznego systemu głosowania.

Kierownik naszego ośrodka, profesor dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak, który jest jednocześnie kierownikiem projektu „Kardiodiagnosta”  przywitał uczestników i przedstawił echokardiograficzne przypadki kliniczne. Profesor dr hab. n.med. Małgorzata Kurpesa omówiła pacjentów z typowym i nietypowym elektrokardiogramem oraz scenariusze diagnostyczne i pułapki EKG, natomiast dr hab. n.med. Michał Plewka – kanon i problemy diagnostyki inwazyjnej oraz koronarogramy pacjentów typowych i nietypowych.

 

Szczegółowy program w załączeniu…