EGYPT HEART 2022 21-25.2.2022

W programie 49 edycji egipskiego narodowego kongresu kardiologicznego EGYPT HEART 2022 wykładał prof. Jarosław D. Kasprzak, zaproszony do prezentacji wykładów na temat czynnościowej niedomykalności mitralnej, oceny płuc i tętnic wieńcowych w stres-echo oraz roli echo w zabiegach przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka. Ponadto prof. Kasprzak przeprowadził dwudniowe warsztaty praktyczne poświęcone echokardiografii trójwymiarowej  (http://www.cardioegypt.net/).