Liczne funkcje pełnione przez Pracowników naszego Zespołu w obecnej kadencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Katedra Kardiologii  i Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Z przyjemnością informujemy o licznych funkcjach, pełnionych przez Pracowników naszego Zespołu w obecnej kadencji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – zaangażowanie zasługuje na gratulacje!

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – kadencja 2021-2023

Prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak

 • Komisja Rewizyjna PTK (Przewodniczący)
 • Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (Członek Zarządu)
 • Sekcja Wad Zastawkowych Serca (Członek Zarządu)
 • Asocjacja Niewydolności Serca (Członek Zarządu)
 • Asocjacja Echokardiografii (Komisja Rewizyjna)
 • Oddział Łódzki PTK (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej)

Prof. dr hab. n. med Małgorzata Kurpesa

 • Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku (Przewodnicząca-Elekt)
 • Komisja Statutowo-Regulaminowa (Członek)
 • Asocjacja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny (Członkini Zarządu)

Prof. dr hab. n. med. P. Lipiec

 • Komitet Naukowy Kongresów (Koordynator grupy obrazowania)
 • Komisja Nauki i Grantów (Członek)

Dr hab. n. med. Prof. UM Ł. Chrzanowski

 • Sekcja Krążenia Płucnego (Członek Zarządu)

Dr hab. n. med. Prof. UM Karina Wierzbowska-Drabik

 • Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej)
 • Oddział Łódzki PTK (Członek Zarządu)

Dr hab. n. med. Paulina Wejner-Mik

 • Asocjacja Echokardiografii (Sekretarz)
 • Oddział Łódzki PTK (Członek Zarządu)

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

 • Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej (Członek Zarządu)

Dr hab. n. med. Ewa Trzos

 • Oddział Łódzki PTK (Przewodnicząca)

Dr n. med. Karolina Kupczyńska

 • Klub 30 PTK (Przewodnicząca-Elekt)
 • Komisja Szkolenia

Dr n. med. Paweł Życiński

 • Sekcja Rytmu Serca (Członek Zarządu)

Dr n. med. Błażej Michalski

 • Komisja Zagraniczna (Członek)
 • Komisja Rewizyjna Klubu 30 PTK (Członek)

Lek. Patryk Siedlecki

 • Oddział Łódzki PTK (Sekretarz)

Dr n. med. Ł. Figiel

 • Oddział Łódzki PTK (Skarbnik)

Dr n. med. Ewa Szymczyk

 • Oddział Łódzki PTK (Członek Zarządu)

Dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz

 • Oddział Łódzki PTK (Komisja Rewizyjna)