Europejski ekspert echokardiografii w Łodzi

Na zaproszenie Zespołu Katedry Kardiologii przy wsparciu General Electric Polska gościliśmy wybitnego eksperta w dziedzinie echokardiografii, Sekretarza Zarządu Asocjacji Obrazowania Układu Krążenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Profesora Bogdana Popescu z Bukaresztu.

Profesor Popescu wsparł swoją ekspercką wiedzą elitarny warsztat zaawansowanych technik echokardiograficznych, zorganizowany przy udziale firmy GE Healthcare w dniach 3-4.04.2014 , przy współudziale w roli wykładowców prof. Jarosława D. Kasprzaka i Piotra Lipca. Tematyka spotkania obejmowała zaawansowaną ocenę globalnej i regionalnej funkcji mięśnia sercowego, anatomiczne podstawy oraz metody oceny parametrów echokardiograficznych deformacji, a także zagadnienia echokardiografii trójwymiarowej wraz z omówieniem metody technik akwizycji, prezentacji oraz wykorzystania jej do oceny wad serca.

Popescu