I Kongres kardiologii obrazowej Afrykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Profesor Kasprzak został zaproszony przez organizatorów pierwszej konferencji obrazowania serca Pan African Society of Cardiology (PASCAR) w Chartumie (Sudan ,28-31.01.2016) do wygłoszenia wykładów dotyczących stenozy aortanej i oceny ilościowej jam serca. Kongres poprzedzony był praktycznym warsztatem echokardiografii przezprzełykowej, prowadzonym przez dr Saada Subahi (wiceprzewodniczącego PASCAR), dr Alessando Salustriego (Cleveland Clinic, Abu Dhabi) prof. Jean Buithieu (Montreal) oaz prof. J.D. Kasprzaka.

Program konferencji

Fotka 1 Sudan