VI Forum Kardiologii Obrazowej – IV Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne – Nadciśnienie Płucne 5-6.02.2016r.

W dniach 5-6.02.2016 roku odbyło się VI Forum Kardiologii Obrazowej – IV Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne poświęcone zagadnieniu nadciśnienia płucnego.

Organizatorem spotkania była Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale firm ACTELION (Bayer) i OAP ORPHAN. Gospodarzami spotkania byli: prof. dr hab. med. Jarosław D. Kasprzak oraz  dr hab. Łukasz Chrzanowski. W trakcie forum omawiano najnowsze wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia płucnego, jego diagnostyki oraz opieki nad chorymi w Polsce. Ciekawym dodatkiem było szczegółowe omówienie konkretnych przypadków klinicznych.

Szczegółowy program spotkania poniżej.

Zaproszenie2016luty