Katedra Kardiologii na EuroEcho-Imaging 2016

W dniach 7-10.12.2016 w Lipsku odbył się doroczny Kongres organizowany przez Europejską Sekcję Obrazowania Sercowo-Naczyniowego: EuroEcho-Imaging – jeden z najważniejszych zjazdów tematycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przyciągający około 3500 uczestników.  Wśród wielu bardzo ciekawych sesji, wykładów, szkoleń i doniesień naukowych nie zabrakło także polskich akcentów z aktywnym udziałem naszej Kliniki – najaktywniejszej na tym kongresie spośród ośrodków z Polski.

W zaproszeniach do programu naukowego znaleźli się trzej nasi eksperci. Prof. Jarosław D. Kasprzak  wygłosił wykłady: „How to display: multislice, volume and surface rendering” oraz „3D in right-sided heart valves” w ramach sesji szkoleniowych dotyczących obrazowania 3D, natomiast prof. Piotr Lipiec przewodniczył sesji poświęconej podstawom ultrasonografii oraz interaktywnej sesji zorganizowanej we współpracy z Sekcją Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Ponadto członek komitetu młodych kardiologów zainteresowanych obrazowaniem serca HIT , dr. N. med.  Błażej Michalski wygłosił wykład: „How to write an application for EACVI grant – own experience”, poprowadził jedno ze szkoleń w ramach tradycyjnego Imaging Campus dotyczące praktycznych umiejętności z zakresu echokardiografii przezprzełykowej dla początkujących, a także zaprezentował w sesji moderowanej pracę badawczą: Can we predict improvement of secondary mitral regurgitation after CRT? (BW. Michalski, I. Stankovic, E. Paqourelias, L. Faber, A. Ciarka, M. Aarones, S. Winter, S. Aakhus, W. Fehske, JU. Voigt).

Również w sesjach oryginalnych doniesień posterowych znalazło się wiele prac autorstwa i współautorstwa pracowników naszej Kliniki – pełna lista poniżej:

  • Cvijic, BW. Michalski, I. Stankovic, J. Duchenne, JU. Voigt. Timing of myocardial shortening determines left ventricular regional remodelling in hearts with conduction delays.
  • Filipiak, JD. Kasprzak, P. Lipiec. Do pocket-size imaging devices allow for reliable bedside vascular screening?
  • Kupczynska, BW. Michalski, P. Trzcinski, D. Miskowiec, L. Peczek, P. Lipiec, JD. Kasprzak. Heart failure with preserved and reduced ejection fraction – the mysterious role of ghrelin in the improvement of cardiac mechanics.
  • Kupczynska, BW. Michalski, D. Miskowiec, JD. Kasprzak, P. Lipiec. The impact of the latest chamber quantification recommendations on the prediction of left atrial appendage thrombus presence.
  • Miskowiec, K. Kupczynska, B. Michalski, M. Simiera, P. Lipiec, P. Wejner-Mik, K. Wierzbowska-Drabik, M. Ojrzanowski, J.D. Kasprzak. The cardiac-enriched miRNA plasma levels (miR-1, miR-133a, miR-499) reflect the impaired left ventricular systolic function and correlate with cardiac necrosis markers in early phase of NSTE-ACS.
  • Miskowiec, P. Wejner-Mik, J.D. Kapsrzak, H.D. Qawoq, P. Zycinski, T. Wcislo, K. Kupczynska, P. Lipiec. Transesophageal echocardiography under conscious sedation for guiding cryoballoon pulmonary vein isolation in paroxysmal atrial fibrillation – the safety and feasibility study.
  • Nowakowska, L. Chrzanowski, K. Frynas-Jonczyk, K.Wdowiak-Okrojek, P. Wejner-Mik, P. Lipiec, M. Krakowska, P. Potemski, E. Płońska-Gościniak, JD. Kasprzak. Minimal differences shown by echocardiography and NT-proBNP level distinguishing cardiotoxic effect related to breast cancer therapy in patients with or without HER2 expression.
  • Paqourelias, J. Duchenne, O. Mirea, A. Triantafyllis, BW. Michalski, G. Vovas, M. Delforge, J. Van Cleemput, J. Bogaert, JU. Voigt. Thickness matters, but not in the same way for all strain parameters.
  • Szymczyk, P. Lipiec, BW. Michalski, K. Szymczyk, JD. Kasprzak. Resting 2D speckle tracking echocardiography for the prediction of death 5 years after ST-elevation myocardial infarction.

W mieście Bacha, Wagnera i Schillera przedstawiono znane techniki obrazowania serca  w nowym ujęciu, nowe technologie oraz przyszłe kierunki rozwoju. Dynamiczny postęp w dziedzinie obrazowania układu krązenia i coraz większe możliwości stanowią inspirację i niewątpliwie staną się przyczynkiem do nowych poszukiwań naukowych.