Katedra i Klinika Kardiologii aktywnie współuczestniczy w programie edukacyjnym European Heart Rhythm Association ESC w Rosji

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Federalnym Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii w Kalingradzie w Rosji odbyło się sympozjum edukacyjne dla kardiologów poświęcone aktualnym zaleceniom diagnostyki i leczenia arytmii serca, zapobiegania nagłemu zgonowi sercowemu. Sympozjum to było realizowane w ramach trwającego grantu edukacyjnego EHRA ESC w Rosji realizowanego przez Fundację CARDICA. Doktor Michał Chudzik, z naszej Kliniki który uczestniczył w tym sympozjum jest jednym z inicjatorów  i realizatorów tego ważnego projektu. W Sympozjum tym uczestniczył również Dyrektor Federalnego Centrum oraz Minister Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego.

Ośrodek w Kaliningradzie to wiodące miejsce w Rosji w inwazyjnym leczeniu zaburzeń rytmu. Jaki jedyny w Rosji i jeden z nielicznych w Europie u wszystkich chorych z implantowanymi urządzeniami ICD lub CRT-D wykorzystuje telemedycynę w opiece ambulatoryjnej.  Podczas tej konferencji powstała idea zorganizowania Bałtyckiego Forum Telemedycyny w Kardiologii

Program Kaliningrad (1)