Klinika i Katedra Kardiologii UM w Łodzi pionierem współpracy z Ukraińską Asocjacją Zaburzeń Rytmu Ukraińskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr n. med. Michał Chudzik z Kliniki i Katedry Kardiologii UM (dyrektor ds. edukacji dla Europy Wschodniej European Heart Rhythm Association ESC) na zaproszenie Prezydenta Ukraińskiego Towarzystwa Kardiologicznego – profesora Volodymira Kovalenko oraz Prezydenta Asocjacji Zaburzeń Rytmu Ukrainy – profesora Olega Sychova miał przyjemność uczestniczyć w Ukraińskim Narodowym Kongresie Zaburzeń Rytmu w Kijowie w dniach 19-20 maja 2016 r.

W dniu odbyła się międzynarodowa sesja z udziałem gości zagranicznych – profesora Gorana Milasinovica z Serbii i dr Michała Chudzika oraz zaproszonych wykładowców z Ukrainy. W sesji tej omówiono problemy nagłego zgonu sercowego oraz diagnostyki i leczenia inwazyjnego niewydolności serca. Tematyka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie – uczestniczyło w niej ponad dwustu słuchaczy z Ukrainy.

Prezydent Ukraińskiego Towarzystwa Kardiologicznego – w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważne dla Ukrainy jest tworzenie wspólnych przedsięwzięć naukowych i edukacyjnych we współpracy z polskimi i europejskimi specjalistami, kierując jednocześnie podziękowania dla Katedry i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi reprezentowanej przez dr Michała Chudzika, za zorganizowanie sesji i zaangażowanie we współpracę międzynarodową. Dodał, że Ukraina posiada jeden z najwyższych Europie wskaźników śmiertelności na 1/mln mieszkańców z powodu nagłego zgonu sercowego oraz z powodu choroby niedokrwiennej serca. Jednocześnie ilości zabiegów – implantacji kardiowerterów-defibrylatorów oraz układów resynchronizujących są jedne z najniższych ze wszystkich europejskich krajów.

Dr Michał Chudzik w swoim wystąpieniu dodał, że punktem wyjścia dla zmiany tych niekorzystnych wskaźników jest edukacja – od lekarzy rodzinnych po szkolenia dla specjalistów elektrofizjologów. I taka jest m.in. rola European Heart Rhythm Association i European Society of Cardiology.

Cieszymy, się że w tym procesie od samego początku aktywnie uczestniczy Klinika i Katedra Kardiologii UM w Łodzi.

logo