Sympozjum International Society of Cardiovascular Ultrasound na rosyjskim kongresie kardiologicznym

Profesor Kasprzak został zaproszony przez organizatorów VII międzynarodowego kongresu „Cardiology at a Crossroad of Science” w Niżnym Nowgorodzie  (Rosja, 11-13.5.2016) do wygłoszenia wykładu w sesji International Society of Cardiovascular Ultrasound, dotyczącego oceny kardiomiopatii cukrzycowej.

Sesję moderował prof. Thomas Binder (Wiedeń) oraz prof. Vadim Kuznetsov (Tyumen).

Program Kongresu

Clipboard01