Pionierskie zabiegi zamknięcia pozawałowych ubytków przegrody międzykomorowej – materiał wideo