Warsztaty pokazowe zabiegi leczenia przezskórnego pacjentów z przewlekłymi okluzjami naczyń wieńcowych CTO

W dniu 26 lutego w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii UM (Szpital im dr Wł. Biegańskiego) odbyły się warsztaty zaawansowanych technik kardiologii interwencyjnej z udziałem prof. Kinoshity z Japonii. Program warsztatów obejmował pokazowe zabiegi leczenia przezskórnego pacjentów z przewlekłymi okluzjami naczyń wieńcowych ( CTO – chronic total occlusion) z uwzględnieniem metod dostępu wstecznego (retrograde access).

Zabiegi wykonywał zespól lekarzy Pracowni wraz z zaproszonym gościem – profesor Yoshihisa Kinoshita z  Toyohashi Heart Center jest uznanym światowym ekspertem w w/w metodach.

Ośrodek Prof Kinoshity ma największe doświadczenie w ich zakresie w Japonii – kraju, skąd wywodzi się metoda leczenia przewlekłych okluzji naczyń wieńcowych metoda ich wstecznego udrożnienia. Łódzkie zabiegi wykonano u pacjentów , którzy zostali wcześniej zdyskwalifikowani z tradycyjnego leczenia  przezskórnego , a także  nie zostali zakwalifikowani do leczenia kardiochirugicznego.

Wymiana doświadczeń i wspólne wykonanie zabiegów  pozwoliły zespołowi lekarzy uczestniczących w warsztacie lepiej poznać tą metodę leczenia , która w wybranych grupach chorych może być jedynym sposobem leczenia, a która dołaczyła do wachlarza rutynowo wykonywanych w naszej Katedrze zabiegów. 

 

do kroniki