Praca zespołu Kliniki Kardiologii wyróżniona w „European Heart Journal”

Doniesienie o holograficznym obrazowaniu serca autorstwa zespołu Katedry Kardiologii we współpracy z firmą MEDAPP S.A. zostało wybrane jako graficzny abstrakt publikacji podsumowującej najważniejsze wydarzenia w światowej kardiologii obrazowej ubiegłego roku w European Heart Journal – najbardziej prestiżowym europejskim czasopiśmie kardiologicznym.

https://academic.oup.com/eurheartj/advance-article/doi/10.1093/eurheartj/ehaa1035/6060053?utm_medium=Email&utm_source=My%20ESC%20News&utm_campaign=ESC+-+Newsletter+-+week+02+-+2021