Prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak ekspertem w panelu dyskusyjnym dotyczącym problemów realizacji badan klinicznych na konf. Centrum Adama Smitha

Kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. dr hab. Jarosław D. Kasprzak uczestniczył jako jeden z zaproszonych ekspertów w panelu dyskusyjnym dotyczącym problemów realizacji badan klinicznych na konf. Centrum  Adama Smitha: „The Clinical Trials in Central and Eastern Europe forum”, która odbyła się w dniach 19-20 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.clinicaltrialscee.com/

Clipboard01