IV Konferencja „W Sercu Łodzi”

W dniach 15-16 kwietnia 2016 r. w Auli 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego UM w Łodzi odbyła się już czwarta konferencja „W Sercu Łodzi”, organizowana przez Klinikę Elektrokardiologii USK im. WAM-CSW w Łodzi, kierowaną przez dr hab. n. med. prof. nadzw. Jerzego K. Wranicza.

Bogaty program i edukacyjne walory konferencji jak co roku przyciągnęły rzesze zainteresowanych słuchaczy – zarówno studentów jak i praktykujących lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych.

Nasi pracownicy wzięli także aktywny udział w tym wydarzeniu. Dr hab. n. med. Michał Plewka wygłosił wykład „Leki przeciwzakrzepowe w migotaniu przedsionków”, dr n. med. Barbara Uznańska-Loch przedstawiła zagadnienia „Kurs EKG: Przewlekła choroba wieńcowa” oraz „Leczenie farmakologiczne komorowych zaburzeń rytmu serca”, dr n. med. Zbigniew Bednarkiewicz poprowadził sesje poświęcone elektroterapii.

Szczegółowy program

Strona konferencji www.wserculodzi.pl