V Łódzkie Forum Udarowe – 2014

W dniu 18 października jak co roku w Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi odbyło się V Łódzkie Forum Udarowe – 2014. Organizatorami tego spotkania dla neurologów, neurochirurgów, kardiologów, psychiatrów, psychologów i fizjoterapeutów były: Fundacja Udaru Mózgu, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Konsultant Wojewódzki ds. Neurologii Województwa Łódzkiego oraz  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

Osiem wymienionych poniżej wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości (wśród nich był także pracownik naszej Kliniki)  ciekawie wypełniło czas dwóch sesji połączonych z wystawą firm farmaceutycznych i producentów sprzętu rehabilitacyjnego:

 1. Udary krwotoczne mózgu – Prof. dr hab. med. Dariusz Jaskólski Kierownik Kliniki Neurochirurgii i Onkologii Centralnego Układu Nerwowego UM w Łodzi;
 2. Aktualna sytuacja opieki „udarowej” w województwie łódzkim – Prof. Andrzej Głąbiński – Kierownik Kliniki Neurologii i Udarów Mózgu UM w Łodzi;
 3. Zaburzenia poznawcze po udarze mózgu.
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Sobów – Kierownik Zakładu Psychologii Lekarskiej UM w Łodzi;
 4. Nowe możliwości różnicowania zmian niedokrwiennych z guzem mózgu w obrazie 
  Dr Beata Chrześcijanek, prof. dr hab. med. Andrzej Klimek — Klinika Neurologii i Epileptologii UM w Łodzi; mgr Antonina Młynarczyk, prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki – Zakład Elektroniki Medycznej;
 5. Nowe leki przeciwzakrzepowe w profilaktyce udarów niedokrwiennych mózgu – Doc. dr hab. n. med. Tomasz Rechciński –  Klinika Kardiologii UM w Łodzi;
 6. Rola chirurga naczyniowego w profilaktyce i leczeniu udarów mózgu – Dr n. med. Mirosław Stelągowski, dr n. med. Piotr Kazimierski – Oddział Chirurgii Naczyniowej i Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej WSS im. Mikołaja Kopernika w Łodzi;
 7. Choroba małych naczyń z mikrokrwotokami – Dr n. med. Karol Jastrzębski – Klinika Neurologii i Udarów Mózgu UM w Łodzi;
 8. Poudarowy niedowład spastyczny kończyny górnej – wskazania i wątpliwości przed leczeniem toksyną botulinową – Dr n. kul. fiz., mgr reh. Maciej Krawczyk – II Klinika Neurologii IPiN w Warszawie.