Ośrodek Referencyjny nadciśnienia płucnego w Katedrze Kardiologii UMED

W dniach 17-18.10.2014 w Krakowie miała miejsce doroczna Konferencja Sekcji Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Bogaty program zawierał między innymi podsumowanie aktywności dotyczących opieki nad pacjentami z nadciśnieniem płucnym uwzględniając perspektywę ogólnopolską. Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, znajdująca się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Wł. Biegańskiego, która od roku 2008 zajmuje się dorosłymi pacjentami z nadciśnieniem płucnym w regionie łódzkim, była reprezentowana była w programie obrad przez dr hab. Łukasza Chrzanowskiego.

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasze centrum osiągnęło w ciągu kilku lat rozwoju status Ośrodka Referencyjnego, zapewniającego najwyższy poziom procedur diagnostycznych i terapeutycznych, wykonywanych przez zespół posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie postępowania medycznego dotyczącego omawianej grupy pacjentów.

Dalsze informacje dotyczące nadciśnienia płucnego znajdują się na stronie internetowej sekcji: http://www.skp.ptkardio.pl/ i Katedry https://kardio.umed.pl/diagnostyka-i-leczenie-nadcisnienia-plucnego/