VII Forum Kardiologii Obrazowej, IV Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne- Nadciśnienie płucne

W dniach 05-06.02.2016 r w hotelu Fabryka Bawełny w Pabianicach odbyło się cykliczne VII Forum Kardiologii Obrazowej- IV Ordynatorskie Sympozjum Kardiologiczne, którego tematem przewodnim było nadciśnienie płucne. Zjazd pod patronatem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego został zorganizowany przez Katedrę Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy współudziale firm: Actelion, Bayer, Pfizer oraz AOP Orphan i zgromadził grono zainteresowanych lekarzy oraz wybitnych krajowych ekspertów.

Program naukowy tegorocznego spotkania obejmował dwie sesje edukacyjne, w których omówiono m.in. kliniczne zastosowanie nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących nadciśnienia płucnego, problem zatorowości płucnej i zakrzepowo- zatorowego nadciśnienia płucnego oraz angioplastyki tętnic płucnych jako formy leczenia. Sympozjum wzbogaciły opisy ciekawych przypadków klinicznych pacjentów z nadciśnieniem płucnym pokazujące codzienne problemy kliniczne, co umożliwiło wymianę doświadczeń między Klinikami. Wykładem zamykającym Konferencję było przedstawione przez dr hab. n. med Ł.Chrzanowskiego optymistyczne podsumowanie dotychczasowych polskich osiągnięć w zakresie diagnostyki i leczenia nadciśnienia płucnego.

Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach Ordynatorskiego Sympozjum Kardiologicznego.

FKO16