VIII edycja Forum Kardiologii Obrazowej

W dniu 12 marca 2016 roku miała miejsce VIII edycja Forum Kardiologii Obrazowej, konferencji edukacyjnej i naukowej poświęconej współczesnej echokardiografii i innych technikom obrazowania, włączonej do oficjalnego kalendarza konferencji akredytacyjnych Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Przewodniczącymi komitetu naukowego byli Prof. dr hab. med. Jarosław Damian Kasprzak i Prof. dr hab. med. Piotr Lipiec.

Po raz pierwszy konferencja została objęta patronatem European Association of Cardiovascular Imaging – Heart Imagers of Tomorrow (EACVI-HIT), reprezentowanym przez dr n. med. Błażeja Michalskiego. Program konferencji, uwzględnił zróżnicowany profil uczestników, zawierając serię prezentacji ciekawych przypadków kardiologicznych prezentowanych przez doświadczonych echokardiografistów.

Dużą wartość edukacyjną przyniosły dwie kolejne sesje poświęcone aspektom obrazowania w kontekście najnowszych wytycznych European Society of Cardiology z 2015 roku, dotyczących chorób osierdzia i infekcyjnego zapalenia wsierdzia, prezentowane przez najwyższej klasy specjalistów z zakresu kardiologii obrazowej.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem kardiologów, lekarzy chorób wewnętrznych i radiologów, jak również lekarzy innych specjalizacji oraz studentów medycyny.

Program Forum

logo Forum